ائوز سایتینیزه خوش گلیب سینیز

امروز : 8/9/1399
 
 
 
æÈ ÓÇیÊ ÔÎÕی ϘÊÑ Úáی  ǘÈÑ ÒÇÏå
 
 
نطفه دموکراسی و جامعه مدنی در آذربایجان بسته شده است.(سید محمد خاتمی) 

 
پیوندهای روزانه
پايان يك اشغالگري ديگر؟

امريكا از نه سال پيش به بهانه تلاش عراق براي توليد بمب هسته اي براي سرنگوني رژيم صدام حسين در عراق ،دست به حمله نظامي زد در آن زمان جورج بوش پسر رئيس جمهور امريكا بود

صدام كه خود متجاوزي بيش نبود خيلي كم در مقابل اين تجاوز دوام آورد علت آن فقط پيشرفته بودن تجهيزات نظامي امريكائيها نبود بلكه مردم عراق از دست رژيم سفاك صدام به تنگ آمده بودند و لذا نيروهاي نظامي عراق نتوانست در آن مبارزه پيروز شوند و كشور عراق از دست رژيم صدام رهائي يافت ولي در چنگ رژيم ديگري مثل امريكا گرفتار شد كه برايش مردم عراق مهم نبود بلكه فقط پرستيژ جهانيش اهميت داشت او و متحدانش عراق را در اختيار گرفتند و شير نفت را هم بدون هيچگونه محدوديتي به سوي غرب باز كردند بسياري از مردم عراق خانه بدوش شده و بيش از 100 هزار نفر تا امروز در عراق كشته شدند صدام هم بعد از مدتي در يك فيلم ساختگي از مخفيگاهش در يك مزرعه اي دستگير و بعدا" اعدام گرديد

جورج بوش دورانش به اتمام رسيده و آقاي اوباما كه از حزب دموكرات مي باشد به رياست جمهوري امريكا انتخاب گرديد و او از اول قول داد كه نيروهايش را از عراق خارج مي كند و تا به امروز اين قول ، بطور كامل عملي نشده بود تا اينكه از چندي پيش خروج از عراق را آغاز كرده و نيروهاي امريكائي و ديگر متحدانش از امريكا خارج و ميشوند

امروز آخرين روز آن قول و مهلتي بود كه اوباما داده بود اين جنگ و اشغال كشور عراق نه سال طول كشيده است البته اثرات آن جنگ تا ساليان سال به طول مي انجامد هرگز آن خاطره هاي تجاوز و تعدي پاياني ندارد تجاوز در هر شكلش رنج آور ،بد و غير قابل قبول است چه از سوي صدام باشد و چه از سوي ديگر حكومتها ،امريكا درست است كه به ظاهر دفع صدام كرد ولي خود نيز به نوعي پيش مردم عراق متجاوز شناخته مي شود چرا كه بارها مردم عراق وسيله امريكائيها قتل عام شدند و خانه بدوش گرديدند

خلاصه امروز پرچم امريكا در عراق به پائين كشيده و روز خداحافظي ناميده شد امريكا در اين جنگ و تجاوز بيش از 4000 نفر از نيروهايش را از دست داد و بيش از 100 هزار نفر هم از عراقي ها كشته شدند از نيروهاي امريكائي حدود 4000 نفر هنوز در عراق هستند كه تا آخر سال 2011 از عراق خارج ميشوند

روز رهائي همه ملتهاي تحت ستم در دنيا آرزوي ملل مختلف دنياست كه ديگر تجاوزي وجود نداشته باشد البته هدفي است بس بزرگ كه اميدواريم روزي تحقق يابد

ديروز شنيده شد كه روسيه پيش نويس قطعنامه اي را در رابطه با سوريه تهيه كرده كه در شوراي امنيت طرح نمايد هنوز از كم و كيف آن خبري در دست نيست ولي گويا پايان يافتن درگيريها در روسيه يكي از مواد آن است بعيد نيست كه روسها پيش دستي كرده اند تا قبل از اينكه غربي ها بر عليه سوري ها قطعنامه ديگري بياورند و تندتر از مفاد روسها باشد اين طرح را آماده ساخته اند و يا اينكه براي گريز از اتهامات جامعه جهاني و خدشه دار نشدن اعتبار روسها اين مسئله را مطرح نموده اند و يا اينكه در مقابل مسايل حقوق بشري كه امروزها بر عليه سوري ها در حال شكل گرفتن است اين اقدام صورت گرفته است و يا اينكه روسها اصولا" سياستمداران باوفائي نيستند و در مواقع لازم پشت متحدين خودشان را خالي مي كنند و اين هم از همين مقوله بوده باشد

خلاصه ايكاش سوريه بتواند بنوعي معترضين را راضي كند تا در مقابل اسرائيل غارتگر و غاصب از هم نپاشد

25 آذر ماه 1390 روز جمعه

بازگشت به ليست
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر علی اکبرزاده میباشد