ائوز سایتینیزه خوش گلیب سینیز

امروز : 8/9/1399
 
 
 
æÈ ÓÇیÊ ÔÎÕی ϘÊÑ Úáی  ǘÈÑ ÒÇÏå
 
 
نطفه دموکراسی و جامعه مدنی در آذربایجان بسته شده است.(سید محمد خاتمی) 

 
پیوندهای روزانه
عجله اروپائيان- روز جمعه 11 آذر ماه 90

به دنبال اقدامات دولت انگليس مبني بر تحريم بانك مركزي ايران كه منجر به تصويب قانون كاهش همكاريهاي ديپلماتيك كشورمان با دولت مذكور گرديد در تهران نهم آذر ماه عده اي به عنوان دانشجو  به سفارت بريتانيا رجوع و اعتراضاتي داشته و گويا ساعاتي هم به عنوان اعتراض به عمكلرد انگليس، بخشهائي از آن را اشغال كردند اين عمل شايد با قوانين جاري در روايط سياسي كشورها مغايرت داشته و يك اقدام دولتي نبوده و بلكه وسيله دانشجويان معترض و مردم انجام گرديده است كه وزارت امور خارجه هم از اين بابت تاسف خودش را اعلام كرده است كاري است كه در كشورهاي ديگر هم مرسوم بوده است ودر خود همين كشور در سالهاي گذشته به سفارت ما حمله شده و چندين روز سفارت در اختيار مهاجمين بوده و خسارات سنگيني هم به سفارت ما وارد شده بود اين هم خلاصه يك نوع دموكراسي است كه بايد تحمل كرد مي گويند مرحوم دكتر محمد مصدق در دادگاه لاهه آگاهانه در رديف اول در صندلي انگليسي ها مي نشيند و بعد از اعتراض آنها متذكر ميشود كه پس انگليس بداند كه نبايد جاي ديگري نشست و كشور ديگري را اشغال كرد

به دنبال اين مسئله اتحاديه اروپا تشكليل جلسه داده و بيش از 180 شركت و افراد از حمله وزير علوم كشورمان را در ليست تحريم قرار داده و براي تحريم كشورمان در زمينه هاي انرژي ، مالي و حمل و نقل  نيز اقداماتي را در دستور كار خود قرار داد همچنين كشورهاي آلمان ،هلند،فرانسه و ... هم سفرايشان را از تهران براي مشورت فرا خواندند و ايتاليا هم سفير ما را به وزارت خارجه اش احضار كرده وسفير خودش را هم فرا خوانده است اين موضوع هم تازگي ندارد و قبلا" نيز اتفاق افتاده كه با مديريت مثبت كشورمان بر طرف شده است

پس درسي است كه بايد انگليس هم ياد بگيرد كه به خانه مردم ديگر نبايد تجاوز كند و در اين رابطه دهها مورد مي توان شمرد كه وسيله مستقيم و يا غير مستقيم انگليسيها اشغال شده و مردمشان آواره گشته اند

وانگهي اين عمل زياد اقدام شايسته اي نيست چرا كه در همه جا بايد قانون حاكم باشد و اگر دولت انگليس مثلا" بانك مركزي ما را تحريم مي كند بايستي دولتمردان ما اقدام در خور اين اقدام انجام دهند تا بهانه اي به دست بيگانگان داده نشود امروز غربي ها به دلايل مختلف كه خودشان در اين رابطه طراحي و تدوين نموده اند و سعي در برخورد با كشورمان دارند ما بايستي اقلا" دست آويز نبايد به آنها بدهيم و اگر مي خواهيم با غرب مبارزه كنيم با روال منطقي و قدرتمندانه وارد ميدان ديپلماتيك شده و اصولي با آنها برخورد نمائيم البته اين نظر به معني محكوم كردن اقدام دانشجويان نبوده بلكه انتظار اقدام قانوني است

در واقع غرب هرگز نمي خواهد در كنار خودشان يك كشور هسته اي مسلمان را تجربه كند و اين مائيم كه بايد با استفاده از كليه مسيرهاي ممكن خودمان را در همسايگي آنها قرار داده و به غرب تحميل شويم يقين دارم كه اگر غرب با توانائي هاي ما آشنا شود مجبور به پذيرش اين مهمان تازه وارد در زمينه هاي هسته اي خواهد بود

بازگشت به ليست
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر علی اکبرزاده میباشد