ائوز سایتینیزه خوش گلیب سینیز

امروز : 4/9/1399
 
 
 
æÈ ÓÇیÊ ÔÎÕی ϘÊÑ Úáی  ǘÈÑ ÒÇÏå
 
 
نطفه دموکراسی و جامعه مدنی در آذربایجان بسته شده است.(سید محمد خاتمی) 

 
پیوندهای روزانه
کاستروی نیم قرنی

 

نظرها مختلف است شاید عده ای کاسترو را موفقترین دیکتاتور زمان بدانند چرا که او به راحتی توانسته بود مردم کوبا را در این مدت به گروگان گرفته و تحت عنوان مبارزه با امپریالیسم مردمش را پشت سر خودش یدک بکشد.

و عده ای دیگر او را رهبری عالیقدر ، توانمند، شایسته ، مخالف صد در صد امریکا و غیره و غیره بدانند.

اما آنچه مهم است این است که او تا امروز که به ظاهر از قدرت کنار می کشد  و قدرت را به برادرش و یا شخص مورد اعتماد خود به جای ملت منتقل می کند توانسته است مردم را در نزدیکترین نقطه به امریکا از کلیه پیشرفت های رایج دنیا محروم سازد و اعتراضی از مردم به گوش کسی نرسد این واقعا" هنر است در دنیای پیشرفته کنونی که خصوصا" کوبا در محاصره کشورهای متمدن و توسعه یافته واقع شده است  فیدل توانسته مردم را از اینگونه کشورها و دست آوردهای علمی و فنی آنها بی بهره ساخته و در حالت فقر و فاقه آنها را اداره کند.

بویژه بعد از فروپاشی شوروی سابق و تقریبا" قطع شدن کمک های پدران سوسیالیسم از اینگونه کشورها، اداره کوبا واقعا" سخت و توان فرسا بود.

کاسترو اگر زرنگ نبود قادر نمی شد 49 سال تنها کاندیدای کشور شده و هر دوره صد در صد آرای مردم را جلب کند.

کشوری که تمامی رسانه ها در اختیار دولت قرار دارد و احدی حق دگراندیشی نداشته و شاید به این زودی ها هم نخواهد داشت. دگر اندیشی نه برای براندازی کاسترو بلکه برای اداره بهتر کشور  و نجات مردم ،که به نفع خود فیدل هم بوده است.

از این قماش دولت ها در دنیا خوشبختانه  کم داریم تقریبا" یکی از همفکران ایشان در کره شمالی تشریف داشته و دارد که مردم از دنیا بی خبر کره را به بند کشیده است و اسمش را مبارزه با امپریالیسم گذاشته و واقعا" احدی حق اعتراض ندارد و یا بهتر بگویم اصلا" معنی اعتراض را نمی دانند و در دنیا به تعداد انگشتان دست،کشورهایی هستند که خوشبختانه عمرشان رو به زوال بوده و هست تا مردمشان از شر این خیرخواهان خود خوانده نجات پیدا کنند و در دنیای آفریده شده برای آنان، به زندگی باقی مانده خود ادامه دهند.

به نظر من بایستی کاستروی نستوه را که در محرومیت آفرینی و تولید فقر و فلاکت برای مردمش و تبدیل کردن کشور به کثیفترین کشور دنیا از لحاظ مسایل اخلاقی بعلت فقر مالی،تشویق نموده و از ایشان چگونگی توفیقات در اینگونه مسایل را آموخت و اسناد مدیریتی مربوطه را در امنترین مخازن عتیقه ، جواهرات و اسناد محرمانه نگهداری کرد.

راستی به جای پدر ایشان کدام یک از اقوام و اطرافیان زحمتکش، شغل ضرر ده شکر و امثالهم را  به عهده داشته و از این بابت مردم قدر شناس کوبا را شرمنده محبت های خودشان ساخته و خواهند ساخت؟

عجب روزگاری بوده و هست که یک نفر حدود پنجاه سال از عوض مردم یک کشور،به تنهایی هم کشور را اداره کرده و هم راههای مبارزه با امپریالیسم را شناسایی نموده و به مردمش آموزش داده است و یک بار هم به مردمش اجازه مشارکت در اداره کشور را نداده است به این جهت شناخت خصوصیات اینگونه انسان ها، به علمای مدیریت جهان قطعا" واجب و ضروری است.

در هر صورت کاسترو نه به رای خود بلکه به جبر زمان از قدرت کناره گیری کرد ولی ایکاش مردم اورا از کاخ قدرت به بیرون می راندند که هم برای بقیه حکام خودکامه آموزنده می شد و هم مردم از استبداد مزمن انتقام می گرفتند که خود بحث مهم دیگر است.

 

                                                   

بازگشت به ليست
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر علی اکبرزاده میباشد